24. ZSOLTÁR.

Az Úr hegyének lakosa: mennyei Király.

Dávid * Zsoltára

Az * Úré a föld, és annak teljessége; a földnek kereksége és annak minden lakosai;

2. Mert ő a tengereken * fundálta azt, és a folyóvizeknek felette csinálta azt.

3. Kicsoda megyen fel az Úrnak hegyére? kicsoda * áll meg az ő szentségének helyén?

4. Az ártatlan kezű, és a tiszta szívű: ki fel nem emelte lelkét a hivalkodásra, sem csalárdsággal meg nem esküdt

5. E veszen áldást * az Úrtól, és igazságot az ő üdvezítő Istenétől.

6. Illyen az Istent keresőkenk nemzetségek: és a Jákob igaz nemzetsége, kik a te orczádat keresik.

7. Ti kapuk * emeljétek fel a ti fejeteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hogy menjen bé a d1csőségnek Királya.

8. Kicsoda ez a dicsőségnek Királya? Az erős és hatalmas Úr; az erős hadakozó Úr!

9. Zi kapuk emeljéte fel a ti fejeteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók, hogy menjen bé a * dicsőségnek Királya.

10. Kicsoda ez a dicsőségnek Királya? A seregeknek Ura: ő a dicsöségnek Királya!