29. ZSOLTÁR.

Intés az Istennek dícséretire.

1. Dávid Zsoltára. Ti fejedelmeknek fijai, * adjatok az Úrnak, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget;

2. Adjatok az Úrnak, az ő nevének dicsőséget, imádjátok az Urat az ő szent hajlékának ékességében.

3. Az Úr szava vagyon * a vizeknek felette; a dicsőségnek erős Istene megdördűle; az Úr sok vizeknek felette vagyon:

4. Az Úrnak szava * hatalmas: az Úrnak szava dicsőséges;

5. Az Úr szava töri a czédrusfákat: és az Úr letöri a Libánusnak * czédrusait.

6. És megtomboltatja azokat, mint a borjukat: a Libánus és Sirjon hegyeket, mint az unikornisoknak fijait.

7. Az Úr szava bocsát lángos * tüzet.

8. Az Úrnak szava reszketteti a pusztát; az Úr reszketteti Kádesnak pusztáját.

9. Az Úrnak szava megborjuztatja a nőstényszarvasokat, és megfosztja az erdőket, és az ő szent * templomában kiki néki dícséretet mond.

10. Az Úr az özönvizen * ült; és az Úr mint Király mind örökké!

11. Az Úr ád erősséget * az ő népének; az Úr megáldja az ő népét # békességben.