33. ZSOLTÁR.

Intés az Istennek dicséretire.

Örüljetek ti igazak az * Úrban, az igazakhoz illik a dícséret.

2. Dícsérjétek az Urat hegedűben, lantban és tízhúrú kintornában énekeljetek néki.

3. Mondjatok néki új * éneket, jól énekeljetek nagy örömmel.

4. Mert igaz * az Úrnak beszéde, és minden ő cselekedete állhatatos

5. Szereti az igazságot és az ítéletet: az Úrnak jóvoltával rakva a föld!

6. Az Úrnak beszéde * által lettek az egek, és az ő szájának # lelkével minden ő seregei.

7. Öszvegyüjti a * tengernek vizeit mint egy tömlőben, helyhezteti a mélységeket a ő titkos helyeire.

8. Félje * az Urat minden föld: feéljenek ő tőle a földnek minden lakosai;

9. Mert ő mondotta *  és lett: ő parancsolta; és előállott.

10. Az Úr elfordítja a pogányoknak tanácsokat, * és elrontja a népeknek gondolatjokat:

11. Az Úrnak pedig tanácsa * mind örökké megmaradm az ő szívének gondolati nemzetségről nemzetségre.

12. Boldog nép az, * kinek Istene a Jehova: és a nép, mellyet választott örökségül magának.

13. Az égből * letekint az Úr és látja az embereknek minden fijaikat.

14. Az ő lakházának székiből néz a földnek minden lakosaira.

15. Ki teremtette egyetembe az ő szíveket, és ki érti minden ő cselekedeteiket.

16. Nem szabadúl meg * a Király az ő népének sokasága által, sem az erős nem szabadúl meg az ő nagy ereje által.

17. Megcsal a ló a * megszabadításban, és az ő sok ereje által meg nem ment.

18. Ímé az Úrnak szemei * vagynak az őtet félőkön, és az ő irgalmasságába bízokon;

19. Hogy megszabadítsa a haláltól az ő lelkeket, és eltartsa * őket az éhségben.

20. A mi lelkünk várja az Urat, mert ő a mi segítségünk és * paizsunk.

21. Mert ő benne vígad a mi szívünk, ezért mert az ő szent nevében bízunk.

22. Legyen, Uram, a te irgalmasságod mi rajtunk, a miképen bíztunk te benned.