34. ZSOLTÁR.

Hálaadása Dávidnak a Filiszteusok Királyától való megszabaditatásáért.

1. Dávid Éneke, mikor * elváltoztatta az ő beszédét Abimélek előtt, ki maga elől kiűzé és elméne.

2. Áldom az Urat minden időben, mindenkor * az ő dícsérete az én számban vagyon.

3. Az Úrban dicsekedik az én lelkem; ezt maghallván a nyomorultak, * örülni fognak.

4. Magasztaljátok az Urat velem együtt, és magasztaljuk az ő nevét egyetemben.

5. Megkerestem az Urat, és * meghallgatott engemet: és minden rettegésimből megszabadított engemet,

6. A kik ő reá néznek és ő hozzá futnak, azoknak orczájok meg nem * pirulnak.

7. Ímé ez a szegény kiáltott: és az Úr meghallgatta őtet, és minden ő háborúságiból megszabadította őtet.

8. Tábort jár * az Úr Angyala őtet félők körül és megszabadítja őket.

9. Kóstoljátok meg, * és lássátok meg melly igen jó legyen az Úr # boldog ember az, a ki ő benne bízik!

10. Féljétek az Urat, kik ő * szentei vagytok: mert semmi fogyatkozások nincsen az őtet # félőknek.

11. Az oroszlánoknak kölykei megéheznek, és szükölködnek; de a kik az Urat keresik, semmi jó * nélkül nem szűkölködnek.

12. Jöjjetek ide fiaim és hallgassatok engemet: az Úrnak * félelmére megtanítlak titeket.

13. Kicsoda az ember, ki az * életet kívánja? és kívánja látni az ő jó napjait?

14. Tartóztasd meg nyelvedet * a gonosztól, és a te ajakidat, hogy ne szóljanak csalárdságot:

15. Hajolj el * a gonosztól és cselekedjél jót: keressed a # békességet, és kövesd azt;

16. Az Úrnak szemei az * igazakon, és az ő fülei azoknak kiáltásokon:

17. Az Úrnak tekinteti azok ellen vagyon, kik gonoszt cselekesznek; hogy kigyomlálja * e földről azoknak emlékezeteket.

18. Az igazak kiáltnak, és az Úr meghallgatja, és minden nyomorúságokból megszabadítja * őket.

19. Közel vagyon az Úr a * töredelmes szívekhez, és a töredelmes lelkeket megtartja.

20. Sok nyomorúsági * vagynak az igaznak: de mind azokból megszabadítja őtet az Úr.

21. Megőrzi minden ő csontjait: egy azok közzűl meg nem rontatik.

22. A hitetlent pedig megöli a gonoszság, és a kik gyűlölik az * igazat, elvesztetnek.

23. Megszabadítja az Úr az ő szolgáinak lelkeket: és el nem vesznek, a kik ő benne * bíznak.