47. ZSOLTÁR.

Háláadások az Izráelitáknak az Istennek sok jótetményiért.

1. A Kóráh * fijai között Éneklőmesternek adatott Zsoltár.

2. Minden népek tapsolljatok kezetekkel, örvendezzetek az Istennek vígságos szóval:

3. Mert az Úr felséges és rettenetes nagy Király mind az egész földön.

4. Ki a mi birodalmunk alá * veti a népeket, és a Pogányokat a mi lábaink alá.

5. Ki elválasztotta * nékünk a mi örökségünket Jákobnak dicsőségét, kit szeretett.

6. Felméne az Isten * nagy örömmel, az Úr trombitaszóval.

7. Énekeljetek az Istennek, énekeljetek: énekeljetek a mi Királyunknak, énekeljetek;

8. Mert az Isten mind az egész földnek Királya; énekeljetek néki bölcsen!

9. Uralkodik az Isten a Pogányokon; az Isten ül az ő szentségének * székiben.

10. A népeknek * Fejedelmei gyülekeztek az Ábrahám Istenének népéhez: mert Istené a földnek megoltalmazása, ki igen felmagasztaltatott.