48. ZSOLTÁR.

A Jérusálembelieknek báláadások a megoltalmazásért.

1. A Kóráh fijai között való Éneklőmesternek adatott dícséretes Ének.

2. Nagy az Úr és igen dícséretes a mi Istenünknek * városában, és az ő szentségének hegyén.

3. A Sion hegye kies hely, és mind ez egész földnek öröme, észak felől való oldala a nagy Királynak * városa!

4. Isten vagyon az ő palotáiban, és ő esmértetik erős * oltalomnak.

5. Mert ímé a Királyok * egybegyültek, és egyetembe elmultak mellőle.

6. Ők pedig ezt látván elcsudálkoztak, megrettentek és és hanyathomlok estek.

7. A reszketés őket ott elfogá, és a fájdalom mintegy szülő asszonyt.

8. A napkeletiszéllel elrontod a tengernek hajóit.

9. A miképen hallottuk, a képen láttuk a seregek Urának városában a mi Istenünknek városában: az Isten megerősíti azt mind örökké.

10. Vártuk, óh Isten, a te irgalmasságodat, a te templomodnak közepette!

11. Miképen vagyon, óh Isten, a te neved: a képen vagyon a te dícséreted mind e földnek határáig: a jobbkezed * teljes igazsággal.

12. Örüljöna Sion hegye, és vígadjanak Júdának leányai a te * ítéletidért.

13. Környékezzétek meg a Siont, és kerüljétek meg azt; számláljátok meg annak tornyait:

14. Nézzétek meg szívetek szerint annak kőfalainak erősségit, lássátok meg az ő palotáit, hogy hirdessétek az utánnatok való nemzetségnek:

15. Mert ez az Isten mi * Istenünk mind örökkön örökké, ő igazgat minket mind halálig!