53. ZSOLTÁR.

Panaszolkodása Dávidnak Saul ellen. Lásd a 14-dik Zsoltárt is.

1. Az * Éneklőmesternek adatott tanítása Dávidnak a Mahaláthra.

2. Ezt mondja a balgatag ember az ő szívében: * Nincsen Isten: Megromlottak, és utálatos hamisságot cselekedtek: nincsen ki # jót cselekedjék.

3. Az Isten a mennyekből alá tekintett az embereknek fijaira * hogy meglátná, ha volna valaki értelmes, és ki az Istent megkeresné.

4. Mindnyájan * elhajlottak, és egyenlőképen megvesztek, nincsen ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

5. Avagy nem értelem nélkűl valók é a hamisságnak cselekedői, kik az én népemet megeszik, mintha kenyeret ennének; kik az Istent segítségűl nem hívják?

6. Ott félnek nagy * félelemmel, a hol nincsen félelem;mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeket; kikt te ellened tábort járának; és te megszégyeníted azokat; mert az Isten őket utálatosokká teszi.

7. Óh vajha eljőne Sionból * Izráelnek a Szabadító; minekutánna az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül a Jákób és örvendez az Izráel!