54. ZSOLTÁR.

Könyörög Dávid a megszabadításért.

1. Dávid tanitása adatott az Éneklőmesternek a Néginóthra.

2. Mikor a Zifeusok eljővén, mondának Saulnak: * Nem mi nálunk lappan é Dávid?

3. Isten, a te nevedért szabadíts meg engemet, és a te * hatalmasságodból ítélj meg engemet!

4. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédire.

5. Mert az idegenek * feltámatak én ellenem, és a kegetlenek keresik # az én lelkemet, kik az Istent nem gondolják meg.

6. Ímé az Isten nékem segítségem, és az Úr őrizője az én lelkemnek.

7. Bosszút áll az utánnam * leselkedőkön: a te igazságod által rontsd meg őket.

8. Akkor szabadakaratomból * áldozom néked, tisztelem a te # nevedet Uram: mert igen jó!

9. Mert minden nyomorúságból megszabadíta * engem, és az én ellenségimen való bosszúállást meglátá az én szemem.