58. ZSOLTÁR.

Panasza Dávidnak a Saul tanácsosai ellen.

1. Dávidnak Miktámja az * Éneklőmesternek adatott az Altashéthre.

2. Avagy bizonnyal igazságot szóltok é ti, kik egybegyültetek? Avagy igazán itéltek é ti embernek * fijai?

3. Sőt inkább a ti szívetekben hamisságot forgattok; e földön a ti kezeiteknek hamisságát méritek.

4. Elidegenültek a hitetlenek az ő annyoknak méhétől fogva, tévelygettek az ő annyok méhétől fogva, szólván hazugságot.

5. Az ő mérgek ollyan, mint a kigyónak mérge, mint a siket áspisnak, melly az ő füleit bédugja.

6. Melly nem hallja a bűbájosoknak szavokat; és a bájolónak, ki bölcsen tud bájolni.

7. Isten, rontsd el az ő fogaikat az ő szájokban: az oroszlánoknak, * zápfogaikat rontsd meg, Uram!

8. Elolvadnak, mint a víz * széllyel folynak egymástól; megvonták az ő kézíveket, de elromolnak.

9. Mint a csiga elolvadván elmulnak, és mint az asszonynak idétlen gyermeke, melly nem látta a napot.

10. Minekelőtte megérezzék a ti fazekaitok a tövisnek tüzét, mint a nyers hús, azonképen a harag, mint a forgószél veszesse el őtet.

11. Örül az igaz * mikor látja a boszszúállást, az ő lábait mossa a  hitetlennek vérében.

12. És ezt mondja az ember: Bizonyára vagyon az igaznak * jutalma; kétség nélkűl vagyon ítélő Isten e földön.