61. ZSOLTÁR.

Istentől az elött vett segítséggel erősiti hitit a könyörgésben.

1. Dávid Zsoltára, adatott az Éneklőmesternek a Néginóthra.

2. Hallgasd meg, óh Isten, * az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.

3. A föld határáról kiáltaok te hozzád az én szívem keserűségében; vígy engem nálamnál magasb kősziklára;

4. Mert lettél nékem reménységem, és erős torony * az ellenség ellen.

5. Lakozom a te hajlékodban mind örökké: folyamodom a te * szárnyaidnak árnyéka alá; Sélah.

6. Mert te, Isten, meghallgattad az én kívánságimat: és a te neved tisztelőinek megadtak az ő * örökségeket.

7. A Király életének esztendeit * szaporítsd meg, és az ő esztendei legyenek mint sok nemzetségnek esztendei.

8. Lakozzék mind örökké az * Isten előtt; készíts kegyelmességet és # igazságot, mellyek megőrizzék őtet.

9. És így éneket * mondok a te nevednek mind örökké, és megteljesítem az én fogadásimat minden napon!