67. ZSOLTÁR.

Jövendölés á Pogányok elhivatatásáról.

1. Az Éneklőmesternek engedtetett éneki Dícséret, a Néginóthra.

2. Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket, világosítsa meg mi hozzánk az ő orczáját; *

3. Hogy megesmérjék e földön a te útadat, minden Pogánynépek között a te szabadításodat.

4. Tisztelnek téged a népek, óh Isten, tisztelnek tége minen * népek.

5. Örvendnek és vígadnak a nemzetségek; mert ítéled a népeket * igazságban; és a nemzetségeket e földön igazgatod.

6. Tisztelnek téged a népek, óh Isten, tisztelnek téged minden népek!

7. A föld megadta az ő * gyümölcsét: megáld minket az Isten, a mi Istenünk.

8. Megáld minket az Isten és félik őtet a földnek minden határai!