72. ZSOLTÁR.

Jövendölés a Krisztus országáról, a Salamon személyének példázatjában.

1. Salamonnak. Isten, a te ítéletidet adjad a Királynak, és a te igazságodat * a Király fijának;

2. Hogy ítélje a te népedet * igazságban, és a te szegényidet ítéletben.

3. A hegyek hoznak békességet a népnek, és a * halmok igazságot.

4. Megítéli a népnek szegényit, és megszabadítja a szűkölködőnek * fijait; és megrontja a nyomorgatót.

5. Félnek tégedet, míg a nap és a hold lésznek, mind örökké.

6. Leszáll mintegy eső a megkaszált mezőre, és mint a föld öntöző záporok.

7. Virágozik ő idejében az igaz; és a békességnek * sokasága lészen míg a hold nem lészen.

8. És uralkodik egyik tengertől fogva a másik tengerig, és az Eufrátes folyóvíztől fogva a * földnek határáig.

9. Ő előtte arczal leborúlnak, kik a pusztában vagynak; és az ő ellenségei a * port nyalják.

10. A tengernek és szigeteknek Királyai ajándékot hoznak; Sébának és * Sehébának Királyai ajándékot hoznak.

11. És arczal leborúlnak * ő előtte minden Királyok; minden Pogánynépek szolgálnak néki.

12. Mert megszabadította a * kiáltó szűkölködőt és a szegényt, a kinek nem vala ssegítője.

13. Kedvez a szegénynek és a szűkölködőnek; és a szűkölködőknek életekeet megtartja:

14. A csalárdságtól és erőszaktételtől megszabadítja azonak lelkeket; és az ő vérek drága az ő szemei előtt.

15. És él és adattatik * néki Sébabeli arany: és imádkoznak ő érette mindenkor és minden napon áldják.

16. Lésznek gabonakévék a földön a hegyeknek tetején, a képen megindúl annak gyümölcse mint a Libánus; és virágoznak a * lakosok, mint a földnek fűve.

17. Lészen az ő neve mind örökké, míg a nap lészen az ő neve nevekedik, és megáldatnak ő benne minden népek, és magasztalják * őtet.

18. Áldott az Úr Isten, az Izráelnek Istene, ki * csudadolgokat cselekeszik egyedűl.

19. És áldott legyen az ő dicsőséges neve mind örökké; és teljesedjék bé az ő dicsőségével az * egész föld: Ámen! Ámen!

20. Dávidnak az Isai * fijának könyörgésinek vége.