76. ZSOLTÁR.

Az Isten kegyelmességét és igazságát hirdeti.

1. Asáf * Zsoltára az Éneklőmesternek a Néginóthra adattatott Ének.

2. Esmértetik az Isten Júdában, Izráelben nagy az ő neve.

3. Kinek hajléka vagyon Sálembenm, és lakhelye * Sionban.

4. Ott eltöre a nyilakat, * kézíveket, paizst, szablyát, és a hadat.

5. Ékesb * vagy te és cudálatosb a kóborlóknak # hegyeinél.

6. Megfosztattak az eerős szívüek; elaludtak, és az erős férjfiak kezeiknek semmi erejek nem volt.

7. A te hatalmas * beszéded miatt, óh Jákóbnak Istene, elszenderedett mind a szekér, mind a ló.

8. Te, te, mondom, rettenetes vagy: és kicsoda állhat meg a te orczád * előtt, mikor megharagszol?

9. A mennyből * jelentetted ki a te ítéletedet; a föld megrettent, és hallgatott.

10. Mikor az Isten felkelne az ítéletre, hogy megszabadítaná a földnek minden nyomorultit.

11. Az embereknek hévsége tisztel tégedet, és azoknak hévségektől, a kik megmaradnak, azokat körűlveszed.

12. Tégyetek fogadásokat, és adjátok meg * azokat a ti Uratoknak Istenteknek; mindnyájan kik ő körűlte vagynak; vigyenek ajándékokat a # Rettenetesnek.

13. Ki a Fejedelmeknek lelkeket elviszi és rettentes a * föld Királyainak.