81. ZSOLTÁR.

A háláadatlanság mennyi gonoszt szerez, és mennyi jóktól foszt meg.

1. Asáf * Zsoltára, az Éneklőmesternek adatott a Gittithre.

2. Énekeljetek Istennek, a mi erősségünkne, vígajatok a Jákób Istenének!

3. Vegyetek éneklő * szerszámokat, és vegyetek dobot, gyönyörűséges hegedűt és lantot.

4. Énekeljetek az újholdnak * Innepén kürttel, a rendeltetett Innepeken, a mi Innepinknek napjain;

5. Mert végezett dolog ez Izráelben, a Jákób Istenétől szereztetett rendtartás.

6. Ezt bizonyságúl * adta József nemzetsége között, mikor Égyiptom földe ellen kijőne, holott olly szót hallottam, mellyet nem tudtam.

7. Megszabadítottam a * tehértől a te válladat, és a te kezeidet a téglacsinálástól.

8. A te nyomorúságodban * segítségűl hivál engemet; s megszabadítalak tégedet, meghallgatalak tégedet a mennydörgésnek rejtekében: megpróbáltalak téged a versengésenk # vizeinél.

9. Hallgasd meg én népem, és szólok néked: óh Izráel, ha * meghallgatsz engemet!

10. Ne legyen néked idegen Istened, és idegen Isten előtt ne hajolj meg;

11. Én * vagyok a te Urad Istened, ki Égyiptomnak földéből kihoztalak tégedet; szélesítsd el a te szádat, és bétöltöm azt.

12. De nem hallgatá * az én népem az én beszédemet, és az Izráel nem engede nékem;

13. Annakokáért hagyám * őket az ő szívek gonoszságának, hogy járnának az ő tanácsokban.

14. Óh ha az én népem hallgatott * volna engemet, és az Izráel az én útaimban járt volna;

15. Hamar az ő ellenségeiket megaláztam volna, és az őket nyomorgatók ellen fordítottam volna az én kezemet:

16. Az Úrnak ellenségei * hazudtak volna ő néki, és az ő jó szerencséjeknek ideje lett volna örökké.

17. És megelégítettem volna őket gabonának kövéreivel, és a kősziklából folyó mézzel * töltöttem vona bé őket.