82. ZSOLTÁR.

Az Istennek panasza a Bírák ellen.

1. Zsoltár, melly Asáfnak engedtetett. Az Isten áll az erős Istennek gyülekezetiben, és az istenek * között ítéletet tészen.

2. Meddig ítéltek hamisságot, és a gonoszoknak személyeket meddig * kedvellitek?

3. Tegyetek ítéletet a szegénynek, és az árvának: a nyomorultat és a szegényt igazítsátok meg.

4. A szeegényt és a szűkölködőt mentsétek meg, és a gonosznak * kezekből szabadítsátok meg.

5. Nem tudnak semmit és nem értenek, a setétségben járnak: a földnek minden fundamentomai * megindulnak.

6. És mondottam: Istenek * vagytok, és a Magasságosnak fijai ti mindnyájan.

7. De minden kétség nélkűl mint egy közember meghaltok, és mint akárki, ti Fejedelmek, elhullotok.

8. Kelj fel, óh Isten, ítéld meg a földet, mert te bírod mind a pogányokat!