87. ZSOLTÁR.

Öröme a Zsidó népnek az új Templomon.

Dícséret, a Kóráh * fijainak éneklésekre.

1. Az Istennek * fundálása a szent hegyek között vagyon.

2. Szereti az Úr a Sionnak * kapuit, a Jákób minden hajlékinak felette.

3. Felette igen tisztességesek azok, a mellyek te felőled * hirdettetnek, óh Istennek városa!

4. Égyiptomot * és Babilóniát, ahzok közzé számlálom, a kik engemet esmérnek; Ímé  a Filiszteusokés Tírusbeliek, a Szerecsenekkel # egybe, ott születtek!

5. És a Sion felől jövendőben ezt mondják; mind ez, mind amaz, ott születtetett; és a felséges Isten erősíti azt meg.

6. Az Úr béírván megszámlálja a népeket, ezt írván: Ez ott született!

7. És lésznek ott éneklők és sípolók: és minden én forrásim te benned lésznek.