91. ZSOLTÁR.

A hiveknek bátorságok és vigasztaltatások minden veszedelemben.

A ki lakozik a felséges Istennek rejtekében, a minenható Istennek árnyékában nyugoszik.

2. Azt mondom azért én az Úrnak: Én oltalmam vagy és én erősségem, én Istenem; ő benne bízom!

3. Mert ő szabadít meg * téged a madarásznak tőriből, és a veszedelmes dögtől;

4. Az ő szárnyaival * fedez bé tégedet, és az ő szárnyai alatt lészen oltalmad; dárda és paizs az ő igaz igérete.

5. Ne félj az éjjeli * rettegéstől, és a nappal repülő nyíltól.

6. Az éjszaka kegyetlenkedő dögtől, és a délben pusztító * döghaláltól.

7. Ha elesnek mellőeled ezeren, és jobbkezed felől tízezeren: mindazáltal te hozzád nem közelget.

8. Csak a te szemeiddel nézed, és a hitetleneknek büntetéseket meglátod!

9. Mivelhogy te, Uram, én oltalmam vagy; és a felséges Istent választottad hajlékodnak;

10. Nem illet téged a * veszedelem és az ostor nem közelget a te hajlékodhoz;

11. Mert az ő Angyalinak parancsolt te felőled: hogy őrizzenek * tégedet minden útaidban.

12. Az ő kezekben hordoznak tégedet, hogy * meg ne üssed lábadat a kőbe.

13. Az oroszlánon és az áspis kígyón jársz: megtapodod * az oroszlán kölyköt és a sárkányt.

14. Ezt mondja az Isten: Mivelhogy ez engemet szeret: megszabadítom őtet, felmagasztalom őtet; mert * esméri az én nevemet!

15. Seegítségűl hívott engemet; * meghallgatom őtet, vele vagyok háborúságában, megmentem őtet; és megdicsőítem őtet.

16. Hosszú napokkal * bétöltöm őtet, és megmutatom néki az én szabadításomat!