93. ZSOLTÁR.

Vigasztalás a kegyelten Urak ellen.

1. Uralkodik * az Úr, dicsőséget öltöztöt fel: az Úr nagy hatalmas erőt öltözött fel: felövedezte magát; a föld is ő tőle erősíttetett meg, hogy meg ne induljon.

2. Állandó a te széked öröktől fogva, öröktől * fogva vagy te!

3. A folyóvizek, Uram, a * folyóvizek zúgnak; a folyóvizek felemelik az ő habjokat:

4. De a sok vizeknek zúgásoknál, a tengernek erős habjainál, * erősebb a magasságban lakozó Úr.

5. A te bizonyságtételid * igen erősek; a te házadnak kivánatos szentsége, Uram, sok ideig megmarad!