95. ZSOLTÁR.

Dávid az istenitiszteletre és szolgálatra inti az Anyaszentegyházat.

1. Jöjjetek el, örvendezzünk * az Úrnak: vígadjunk a mi szabadításunk kősziklájának!

2. Menjünk eleibe háláadássla, énekeljünk néki dícséreteket!

3. Mert az erős Isten nagy Úr, és nagy Király minden * Isteneknek felette:

4. Mert az ő hatalmában vagynak e földnek * alsó részei, és a hegyeknek magasságai övéi.

5. Övé a tenger, ő teremtette * azt: és a földet az ő kezei formálták.

6. Jöjjetek el, imádjuk, borúljunk le arczal; hajtsuk meg térdeinket a mi teremtő Urunk * előtt;

7. Mert ő a mi Istenünk, és mi az ő mezejének * népei, és az ő juhai vagyunk: Ma # ha az ő szavát hallándjátok.

8. Meg ne keményítsétek szíveteket, mint a versengésnek helyén, a kísértetnek napján * a pusztában.

9. Mikor megkísértének engemet a ti atyáitok, megpróbálnak engemet: jóllehet látták volna az én * cselekedetemet!

10. Negyven * esztendeig bántattam e nemzetéstől: azért azt mondám: Tévelygő szívű nép ez, és nem tudják az én útaimat;

11. Kiknek megesküldtem az én haragomban, hogy bé nem mennek az * én nyugodalmamba!