96. ZSOLTÁR.

A Próféta a pogányoknak gyülekezetit a Zsidókkal egybe, inti az Istennek dícséretire.

1. Énekeljetek az Úrnak új éneket: Énekeljen * az Úrnak mind az egész föld!

2. Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét: Hirdessétek minden napon * az ő szabadítását:

3. Hirdessétek * a Pogánynépek között az ő dicsőségét, mindennépek között az ő csudadolgait:

4. Mert nagy az Úr és igen dícsérete: tisztelendő minden istenek felett!

5. Mert a pogányoknak minden * isteneik bálványok: de az Úr az egeket teremtette.

6. Dicsőség és szépség vagyon ő előtte: erősség és méltóság az ő szent hajlékában.

7. Adjatok az Úrnak * népeknek nemzetségei; adjatok mondom, az Úrnak dicsőséget és erősséget.

8. Tulajdonítsatok az Úr nevének * dicsőséget; adjatok ajándékot és menjetek bé az ő pitvariba.

9. Imádjátok az Urat az ő szent hajlékának * ékességében; rettegjen ő tőle mind az egész föld.

10. Mondjátok: A pogánynépek között uralkodik az Úr: mert megerősítette a föld kerekségét, hogy meg ne induljon: * megitéli a népeket igazságban!

11. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, zengjen a tenger és minden benne valók!

12. Örüljön a mező minden benne valókkal; akkor örüljenek az erdőknek minden fái.

13. Az Úrnak orczája előtt, mikor eljövénd: mert eljött * bírni e földet. Megítéli e föld kerekségét # igazságban, és a népeket igazmondásával!