97. ZSOLTÁR.

Dávid a Messiás országát és annak nagyságos méltóságát írja meg.

1. Uralkodik * az Úr, örüljön a föld, örvendezzenek a nagyszigetek!

2. Felhő * és homályosság vagyon ő körűlte; igazság és ítélet az ő székinek erőssége.

3. Tűz * jár ő előtte, és köröskörül megégeti az ő ellenségit.

4. Fénylenek az ő villámlásai e világon, látja, és megretten a föld!

5. A hegyek mint a viasz megolvadnak az Úr előtt: ez egész föld Urának színe előtt.

6. Hirdetik az * egek az ő igazságát; és meglátják minden népek az ő dicsőségét.

7. Szégyenüljenek meg a faragott képeknek minden * szolgái, kik dicsekednek a bálványokkal: imádjátok őtet # minden istenek!

8. Hallá és örvendeze Sion, és örülének a Júda leányai a te ítéletedért, Uram!

9. Mert te, Óh Uram, magasságos vagy mind az egész földön; és felette igen felmagasztaltattál minden istenek felett!

10. Kik szeretitek az Urat, * gyűlöljétek a gonoszt; megőrzi az ő szenteinek lelkeket, a gonoszoknak kezekből magszabadítja őket.

11. Világosság * támadott az igaznak és az igaz szívű embereknek vígasság.

12. Örüljetek * igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentségének emlékezetit!