98. ZSOLTÁR.

Intés a Krisztusnak dicséretire.

1. Dícséreti Zsoltár. Énekeljetek * az Úrnak új éneket; mert csudadolgokat cselekedett; szabadítást adott néki az # jobbkeze és az ő szentséges karja.

2. Hirdettette az Úr az * ő szabadítsáát, a pogánynépeknek szemek eltőt megjelentette az ő # igazságát.

3. Megemlékezett az ő jóvoltáról, és az Izráel házához való tökéletességéről: e földnek minden határai láttáka mi Istenünknek szabadítsát.

4. Örömmel énekeljetek az Úrnak földnek minden * lakosai; zengjetek, örüljetek és mondjatok dícséretet!

5. Mondjatok dícséretet az Úrnak * hegedűvel, hegedűvel, mondom, és énekléssel.

6. Trombitákkal és kürtnek zengésével zengjetek e Jehova Király előtt!

7. Zengjen * a tenge minden benne valókkal egybe: e világ a benne lakozókkal egybe.

8. A folyóvizek tapsoljanak kézzel: a hegyek is egyetembe örüljenek.

9. Az Úr előtt: mert eljött e földnek * bírására; bírja e világot igazsággal, és a népeket felette igen igazán.