99. ZSOLTÁR.

A Krisztusnak a mi Királyunknak hatalma, igazsága, és a pogányokhoz való kegyelme.

1. Uralkodik az Úr, akármint dühösködjenek a népek; a * Kérubimokon ül, akármint tétovázzon a föld.

2. A Sionban lakozó Úr nagy, * és magasságos minden népek felett.

3. Tiszteljék a te nagy és * rettenetes nevedet, mert szent.

4. És a királynak ereje ítéletet szeret: te rendelted az igazságot: ítéletet és igazságot te rendeltél a Jákób nemzetségében.

5. Magasztaljátok a mi Urunkat Isstenünket, és hajtsátok meg magaokat az ő lábainak * zsámolyánaál; mert szent ő!

6. Mózes és Áron az ő Papjaival egybe; és Sámuel azokkal egybe, kik az ő nevét segítségűl hívják vala; segítségűl hívják vala az Urat, és ő meghallgatá * őket.

7. Felhőnek oszlopában * szól vala nékik, megőrizik vala az ő bizonyságtételit és parancsolatját, mellyet adott vala nékik.

8. Óh Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, óh erős Isten kegyelmes voltál nékik: mindazáltal bosszút állattál az ő * cselekedetekért.

9. Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket, és hajtsátok meg magatokat az ő szentséges hegyénél; mert szent a mi Urunk Istenünk.