100. ZSOLTÁR.

Háláadásra való intés a teremtésnek, megtartásnak és váltságnak jótéteményiért.

1. Háláadó Zsoltár. Örvendezzetek az Úrnak földnek minden lakosai!

2. Szolgáljatok az Úrnak * vígassággal, menjetek ő eleibe örömmel.

3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő teremtett minket, (és nem mi magunk,) ő népe * vagyunk és az ő mezeinek juhai.

4. Menjetek bé az ő kapuin háláadással, az ő pitvariba * dícsérettel: adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét:

5. Mert jó * az Úr, mind örökké vagyon az ő irgalmassága, nemzetségről nemzetségre az ő tökéletessége!