110. ZSOLTÁR.

Krisztusnak Királysága és örök Papsága.

Dávid * Zsoltára.

1. Monda az Úr az én * uramnak: Ülj az én jobbkezem # felől, míglen vetem a te ellenségidet zsámolyúl a te lábaid alá.

2. A te birodalmadnak pálczáját kibocsátja az Úr * Sionból, ezt mondván: Uralkodjál a te ellenségidnek közepette:

3. A te néped szabad akaratja szerint a te serged mustrálásának napján., jelen lészen tenéked szentséges * öltözetekkel; az ő méhétől fogva, hajnaltól fogva jelen lészen néked a te ifjaidnak harmatjok.

4. Megesküdt az Úrm és el nem változtatja; Te vagy örökké való * Pap, Melkisédeknek rendi szerint.

5. Az Úr lészen néked * jobbkezed felől: az ő haragjának napján megrontja a # Királyokat.

6. Ítéletet tészen a pogánynépek között, megtölt sok helyeket * holttestekkel; sokaknak megrontja fejeket e földön.

7. Az úton való * patakból iszik; annakokáért felemeli az ő fejét!