114. ZSOLTÁR.

Hálaadása az Izráel népének.

Mikor az Izráel népe kijöve Égyiptomból, és a Jákóbnak háznépe a pogánynép közzűl;  *

2. Lőn a Júda ő szentséges * népe, és az Izráel ő uralkodása.

3. Látá a tenger őtet; és * elfutamodék; és a Jordán vize hátra # térüle.

4. A hegyek * szöknek vala mint a korosk, és a halmok mint a juhoknak bárányai.

5. Micsoda az oka, óh tenger, hogy megfutamodál? és te Jordán vize, hogy hátra fordulál?

6. Ti hegyek micsoda az oka, hogy szöktök vala mint a kosok? és ti halmok, mint a juhoknak bárányai

7. Az Úrnak orczája előtt indult meg a föld, a Jákób Istenének előtte!

8. Ki a kősziklát állótóvá változtatja, és a kőszálat * vizeknek forrásává.