117. ZSOLTÁR.

A pogánynépek hivatalok.

Dícsérjétek az Urat minden pogánynépek; dícsérjétek őtet minden * népek;

2. Mert elhatalmazott mi rajtunk * az ő irgalmassága, és az Úrnak igazsága memarad örökké. Dícsérjétek az Urat!