121. ZSOLTÁR.

Tanúság az Isten segítségéről és oltalmáról.

1. Éneke a grádicsoknak. Felemelém az * én szemeimet a hegyekre, honnét jőne nékem segítségem:

2. Az én segítségem az Úrtól * vagyon, ki teremtette a mennyet és a földet!

3. Nem engedi, hogy a te lábad elessék; nem szunnyad a te * őriződ.

4. Ímé nem szunnyad és nem aluszik az Izráelnek őrizője!

5. Az Úr néked őriződ, az Úr néked árnyékod, és a te jobbkezed feől vagyon;

6. Nappal a nap meg nem * süt tégedet, sem a hold éjjel;

7. Az Úr megőriz tégedet minden gonosztól: * megőrizi a te lelkedet!

8. Az Úr megőrizi a te kimeneteledet és bémeneteledet, mostantól fogva mind örökké!