125. ZSOLTÁR.

Az Istennek erős és örökkévaló oltalmáról.

1. Éneke a grádicsoknak. A kik bíznak az Úrban, hasonlatosok lezsnek a Sion hegyéhez, melly meg nem * mozdúl, és mind örökké megmarad;

2. Mint Jerusálem körűl hegyek vagynak; azonképen vagyon az Úr az ő népe körűl mostantól * fogva mind örökké.

3. Mert nem marad meg a gonoszoknak birodalmok az igazaknak sorsokon, hogy az igazak semmi hamisságra ne nyujtsák az ő kezeiket.

4. Tégy jól óh Uram a jókkal, és az igaz szívű * emberekkel;

5. A kik pedig az ő gonoszságokra térnek, az Úr küldje el azokat veszedelemre a hamisságnak * cselekedőivel. Legyen békesség az # Izráelen!