126. ZSOLTÁR.

A fogságból megszabadult hívek intetnek a háláadásra.

1. Éneke a grádicsoknak. Mikor az Úr visszahozná a * Sionnak foglyait; ollyanok valának, mint a kik álmodoznak.

2. Akkor nevetséggel bételék a mi szánk, és a mi nyelvünk vígassággal; akkor azt mondották a pogányok magokban: Hatalmasan * cselekedett az Úr ezekkel!

3. Hatalmas dolgokat cselekedett az Úr mi velünk; azért vígadunk!

4. Uram, szabadítsd meg * a mi foglyainkat, mintha vizet vinnél a száraz tartományba.

5. A kik vetnek könyhullatással, nagy örömmel aratnak.

6. A ki az ő keresett magvát vivén, sírva megyen vala; az térjen meg nagy énekszóval, hozván az ő kévéit!