127. ZSOLTÁR.

Az ember semmit nem szerezhet, és semmi nem szaporodhatik az Istennek áldása nélkűl.

1. Éneke a grádicsoknak, Salamonnak. Ha az Úr nem épiti a házat; hijáb fáradnak, a kik azt építik: ha az Úr nem őrzi a várost, hijába vígyáznak az őrizők.

2. Hijábavaló dolog, néktek reggelhamar felkelnetek, későn feküdnetek le, és nagy fáradtsággal * kenyeret ennetek; holott az Isten az ő szerelmesinek # enged álmot.

3. Ímé az Úrnak örökségei a fiak, és az asszony méhének * gyümölcse, jutalom!

4. Miképen a nyilak a hatalmas erősnek kezében: ollyanok az ifjúságnak fijai.

5. Boldog ember, * a ki megtölti az ő tegzét azokkal; nem szégyenülnek meg, mikor az ő ellenségeket a kapuban megszólítják.