128. ZSOLTÁR.

Az Istent tisztelőknek jól lészen dolgok.

1. Éneke a grádicsoknak. Boldog ember az, a ki féli az Urat, és a ki az ő útaiban * jár;

2. A te kezeidnek munkját eszed; boldog lészesz és jól lészen * dolgod;

3. A te feleséged mint a termő szőlő a te házaidban; a te fijaid, mint az olajfának ágai, a te asztalod körűl.

4. Ímé így áldatik meg a férjfiú, a ki féli az Urat!

5. Megál téged az Úr * Sionból, és meglátod Jérusálemnek javait életednek minden idejében.

6. És meglátod fijaidnak * fijai, és az Izráelen való # békességet.