131. ZSOLTÁR.

Tüköre az alázatos léleknek.

1. Éneke a grádicsoknak, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel az én szívem, sem az én szemeim nem emelkedtek fel, és nem jártam ngy és én felettem való csudálatos dolgokban.

2. Ha ollyan nem voltam és az én lelkem ollyen nem volt, mint a téjtől elválasztatott gyermek az ő annyánál; hasonló volt bennem az én lelkem a téjtől elszakasztatott gyermekhez!

3. Bízzál * Izráel az Úrban, mostantól fogva mind örökké!