134. ZSOLTÁR.

A lelki Pásztoroknak tisztek.

1. Éneke a grádicsoknak. Ímé mostan áldjátok az Urat, Úrnak minden szolgái, kik minden éjjel állotok az Úrnak házában!

2. Emeljétek fel a ti * kezeiteket a szent helyen, és áldjátok az Urat!

3. Áldjon meg tégedet az Úr * Sionból, ki teremtette a mennyet és a földet!