135. ZSOLTÁR.

Intés az isteni dícséretre.

1. Hallélu-Jah! Dícsérjétek az Úrnak nevét, dícsérjétek ti Úrnak szolgái.

2. Kik állotok az Úrnak * házában, a mi Istenünknek házának pitvariban.

3. Dícsérjétek az Urat; * mert jó az Úr! Énekeljetek az ő nevének; mert gyönyörűséges.

4. Mert Jákóbot választotta magának az Úr, és az Izráelt ő saját * népévé.

5. Én bizonnyal tudom, hogy nagy * az Úr; és a mi Urunk minden isteneknek felette vagyon.

6. Mindeneket, valamikt akár az Úr cselekeszik mennyekben és a földön; a tengerben és minden * mélységekben.

7. Ki a felhőket * a földnek utolsó határából felhozza, ki villámlásokat szerez esővel egybe, és a szelet kihozza az ő tárházából.

8. Ki Egyiptomnak elsőszülöttit * megölte mind emberek mind barmok között.

9. Mikor jeleket és csudákat bocsátott volna reád, te * Égyiptom országa: Faraóra és minden ő szolgáira.

10. Ki megvert sok népekeet, és erős Királyokat * megölt;

11. Sihont * az Emoreusok Királyát, és Ogot Básánnak Királyát, és a Kananeusoknak minden birodalmokat;

12. És az ő földöket adá * örökségűl az Izráelnek az ő népének örökségűl.

13. Uram, a te neved mind örökké vagyon: Uram, a te emlékezeted * nemzetségről nemzetségre megmarad.

14. Mert megítéli az Úr az ő népét; és az ő szolgáinak * kegyelmes lészen.

15. A pogányoknak * bálványaik ezüst és arany, emberek kezeiknek csinálmányok.

16. Szájok vagyon azoknak; de nem szólnak: szemeik vagynak azoknak; de nem látnak.

17. Füleik vagynak nékik; de nem hallanak, és nincs lehelleet az ő szájokban.

18. Hasonlatosok azokhoz, kik * azokat csinálják, és minden valaki azokban bízik.

19. Izráel háza áldjátok az Urat; Áron háza áldjátok az Urat!

20. Lévi háza ádljátok az Urat; kik félitek az Urat, áldjátok az Urat!

21. Áldott legyen az Úr Sionból, ki lakozik * Jérusálemben. Hallélu-Jah.