136. ZSOLTÁR.

Inti Dávid az Anyaszentegyházat az Isten dícséretire az ő nagy kegyelmességéért.

1. Dícsértjétek az Urat: mert * jó; mert mind örökké megmara az ő irgalmassága.

2. Dícsérjétek az isteneknek * Istenét; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

3. Dícsérjétek az Uraknak Urát; mert örökké megmarad az ő irgalmassága.

4. Ki nagy csudákat * cselekeszik egyedűl: mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

5. Ki teremtette * az egeket az ő bölcsesége által; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

6. Ki megerősítette a földet a * vizek felett; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

7. Ki teremét ama nagy * lámpásokat; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

8. A napot, hogy nappal uralkodnék; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

9. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodnának éjszaka; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

10. Ki megveré az Égyiptombelieket az ő elsőszülötteikben; mert * mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

11. És kihozá * az Izráelt ő közzűlök: mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

12. Hatalmas kezével és kinyujtott karjával; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

13. Ki a veres tengert * kétfelé választá; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

14. És általvivé az Izráelt annak * közepette; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

15. És elveszté Faraót és minden ő népét a veres tenberben; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

16. Ki az ő népét általvitte a * pusztán; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

17. Ki nagy Királyokat * megvere; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

18. És megöle hatalmas Királyokat; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

19. Sihont * az Emoreusok Királyát, mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

20. Ogot * a Básán Királyát; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

21. És adat az ő földöket örökségűl; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

22. Örökségűl az ő szolgájának az Izráelnek; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

23. Ki a mi alázatos állapotunknak idején megemlékezett rólunk; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

24. És megszabadított minket a mi ellenséginktől; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

25. Ki eledelt ád minden * testnek; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.

26. Dícsérjétek a mennyeknek erős Istenét; mert mind örökké megmarad az ő irgalmassága.