148. ZSOLTÁR.

Inti mind a teremtett állatokat az Istennek dícséretire.

1. Hallélu-Jah! Dícsérjétek az Urat mennyei * állatok; dícsérjétek őtet a magasságban!

2. Dícsérjétek őtet minden ő * Angyalai; dícsérjétek őtet minden ő seregei.

3. Dícsérjétek őtet nap és hold, dícsérjétek őtet minden fényes * csillagok.

4. Dícsérjétek őtet magasságos egek, és az égen felűl való * vizek.

5. Dícsérjétek az Úrnak nevét; mert ő mondotta, * és lettek.

6. És megerősítette azokat mind örökkön örökké; rendet szabott azoknak, melly soha el nem változik.

7. Dícsérjétek az Urat földi állatok, sárkányok és minden mélységek.

8. Tűz és kőeső, hó és nedvesség, szelek, kik az ő akaratjának * engedtek.

9. Hegyek és minden halmok, gyümölcstermő fák, és minden czédrusfák;

10. Vadak és minden barmok, csúszómászó állatok, és repeső madarak;

11. Földi Királyok, és minden népek, Fejedelmek, és a földnek minden Bírái;

12. Ifjak és szűzek; vének és gyermekek!

13. Dícsérjétek az Úrnak nevét; mert csak az ő neve nagy, az ő dícséreti a földnek és az egeknek felette vagyon!

14. És felmagasztalta az ő népének szarvát. Dícséret minden ő szenteinek, az Izráel fijainak az ő hozzá közel való népnek. * Hallélu-Jah.