149. ZSOLTÁR.

Intetik az Anyaszentegyház az Istennek dícséretire.

1. Hallélu-Jah! Énekeljetek az Úrnak új éneket, az ő dícséret zengjen az ő szenteinek Gyülekezetekben!

2. Örvendezzen az Izráel az ő Teremtőjében; a Sionnak fijai örvendezzenek az ő Királyoknak.

3. Dícsérjék az ő nevét síppal, dobbal és hegedűvel mondjanak néki dícséretet;

4. Mert gyönyörködik * az Úr az ő népében, megékesíti a # nyomorultakat szabadulással.

5. Örvendezzenek az ő * szentei dicsőségesen; énekeljenek az ő ágyasházokban!

6. Az erős Istennek * felmagasztalásai legyenek az ő torkokban; és kétélű fegyverek az ő kezekben;

7. Hogy a pogányokon bosszút álljanak, és megbüntessék a népeket!

8. Hogy megkötözzék azoknak Királyaikat vaslánczokkal, és azoknak főfő embereiket megbékózzák;

9. Hogy a megírott * itélet szerint cselekedjenek ő velek. Ez minden ő szenteinek # ékességek! Hallélu-Jah!