5. RÉSZ.

Házasságtörést tilt: Int a tisztaságra.

Szerelmes fiam! az én bölcseségemre figyelmezzél; az én értelmemre hajtsad a te füledet.

2. Hogy megtartsad a tanácsokat, és a tudományt a te ajakid megőrizzék.

3. Jóllehet ollyan az idegen asszony ajaka, mint a csepegő * lépesméz, és lágyabb az olajnál az ő nyelve:

4. Mindazonáltal annak vége keserű mint az üröm, éles mint a kétélű tőr:

5. Az ő lábai a halálra mennek, az ő járásai a koporsóra valók.

6. Az ő életének útát ne kövessed; mert az ő ösvényei változók, hogy eszedbe nem veheted.

7. Most azért, fijaim, hallgassatok engemet, és ne távozzatok el az én számnak beszéditől!

8. Távol legyen attóla te útaad, és ne közelgess az ő házának ajtajához;

9. Hogy ne adjad a te ékességedet másnak, és a te esztendeidet a * kegyetlennek;

10. Hogy ne teljenek bé a kivűl valók a te marháiddal; és a te munkáid ne maradjanak az idegennek házában.

11. És végezetre nyögj, mior megemésztetik a te húsod és a te tested.

12. És azt mondjad: Miképen gyűlöltem a tudományt, és a fenyítéket megutálta az én elmém.

13. És nem hallgattam az én tanitóimnak beszédeket, és az én tanitóimhoz nem hajtottam az én fülemet;

14. Kevés híja volt, hogy minden gonsozságba nem merültem a gyülekezetnek és seregeknek közepette!

15. Igyál vizet a te kútatból, és a te forrásodnak közepiből a folyásokat.

16. Kifolyjanak a te forrásid, az útczákon legyenek a te vizeidnek folyásai.

17. De legyenek azok tiéid, és nem a kivűl való idegenekéi veled.

18. Lészen a te forrásod áldott és örvnedezz a te ifjúságod feleéségnek.

19. Lészen néked a te feleséged mint a szerelmes nőstényszarvas, és kedves vadkecske; az ő emlői megelégítsenek tégedet minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

20. És miért bujdosnál, szerelmes fiam, az idegen után és miért ölelnéd mejjét az idegennek:

21. Holott az Úrnak szemei előtt legyenek mindennek az ő * útai, és kinek-kinek ösvényit eszébe # vészi.

22. Az ő álnokságai * fogják meg az istentelent, és az ő bűnének köteleivel kötöztetik meg.

23. Ő meghal tudomány nélkűl; és bolondságának sokasága miatt tévelyeg.