9. RÉSZ.

Az Isten bölcseségének cselekedetit, tudományát és hasznát egybeveti a bolondságéval.

A fő bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopit kivágván.

2. Megölte az ő élő marháit; tölti az ő borát még az ő asztalát is elkészítette.

3. És elbocsátván az ő leányit, hívogat a házaknak * tetein, és a városnak magas helyein;

4. Mondván: valaki tudatlan, térjen ide, és valaki ételme nélkűl vagyon!

5. Jöjjetek el, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borban, mellyet töltök.

6. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járván az eszességnek útán.

7. A ki tanítja a csúfolót; * nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot; szidalom tér ő reá.

8. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön tégedet: fedd meg a bölcset, * és szeret tégedet.

9. Adj a bölcsnek tanácsot, hogy bölcselkedjék feljebb, fedd meg az igazat, hogy öregbítse a tudományt.

10. A bölcseségnek kezdetit, az Úrnak félelmét, * és a szenteknek esméretit, az eszességnek kezdetit;

11. Mert én általam sokasulnak meg a te * napjaid, és meghosszabbulnak néked életednek esztendei.

12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló léssz, te magad veszed hasznát.

13. A balgatag asszony * fecsegő, bolond, és noha semmit nem tud:

14. Mindazáltal ül az ő házának * ajtajánál, a székben, a városnak magas helyein;

15. Hogy elcsalja az útonjárókat a kik egyenesen mennének is az ő útjokon.

16. És ezt mondja ennek: Valaki bolond térjen ide, és valaki esztelen!

17. Jóllehet a lopott vizek édesek, és a titkon való étel gyönyörűséges:

18. De nem tudja az úton menő ember, hogy ott élet nélkűl valók vagyanak, és a mélységes pokolba esnek, a kik hívattattak a gonosz asszonytól!