18. RÉSZ.

Az ő kivánsága szerint kérdezkedik az agyas ember, mindenekbe béelegyíti magát.

2. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, a mellyek vagynak az ő elméjében.

3. Mikor eljő az istentelen; eljő a megutálás, és a szidalmazóval a gyalázat.

4. Mint a mély vizek, ollyanok a jeles embernek * szájából származott igék, és mint a  megáradott patak, a bölcseségnek kútfeje.

5. A gonosznak személyét becsülni nem jó, hogy elfordítsad az * igazat az ítéletben.

6. A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája haragra ingerel.

7. A bolondnak szája néki * romlására vagyon, az ő beszédei az ő életének tőre.

8. A susárlónak beszédei hizelkedők; de azok az emberek szívét általhatják.

9. A ki lágyan viseli magát az ő dolgában; hasonló a tékozló férjfiúhoz.

10. Erős torony az Úrnak neve, * ahoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen;

11. A gazdagnak marhája ollyan, mint az ő erős * városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.

12. A megromlásnak előtte * felfuvalkodik az embereknek elméje; előtte jár pedig a tisztességnek # az alázatosság.

13. A ki felel valamit, míg meg nem hallja; e bolondság néki, és gyalázatos.

14. A férjfiúnak lelke vigasztalja az ő erőtlenségét: a megromlott szívet pedig ki emeli fel?

15. Az eszesnek elméje bírja a tudómányt, és a bölcseknek füle keresi az értelmet;

16. Az embernek ajándéka szabad útat szerez és a tiszteleteseknek orczájok eleibe viszi az embert.

17. Igaznak láttatik az, a ki első a törvényben, m1gnem eljő az ő felebarátja, és megvizsgálja azt a Bíró.

18. A versengéseket elveszi a sorsvetés, és az erősek között békességet szerez.

19. A felingereltetett atyafiú erősb a kerített városnál, és a versengések, mint a vár kapujának zárja.

20. Minden az ő szájának hasznával elégíti meg az ő * hasát; az ő beszédének jövedelmével elégedik meg minden.

21. Mind a halál, mind az élet az ember nyelvének * hatalmában vagyon, a miképen kiki szeret azzal élni; úgy eszi annak gyümölcsét.

22. Megnyeri a jót, a ki talál feleséget, és vett jóakaratot az * Úrtól!

23. Alázatosan szól a szegény; a gazdag pedig szól kevélyen.

24. Az embernek, kinek baráti vagynak tisztelni kell a barátságot; mert a ki igaz barátunk *, becsületesb az attyafiúnál.