19. RÉSZ.

Jobb a tökéletesen járó * szegény a gonosz nyelvű gazdagnál, a ki bolond.

2. A léleknek tudománya nélkűl is semmi nincsen jó; és a ki minden dolgában siet, tévelyeg.

3. Az embernek bolondsága elfordítja az ő * útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.

4. A gazdagság szerez sok * barátokat; a szegény pedig az ő barátjától elválasztatik.

5. A hamisságnak bizonysága * büntetlen nem lészen, és a hazugságoknak találója meg nem szabadítja magát.

6. Sokan könyörögnek a tisztességes embernek, és minden ember barátja az adakozónak.

7. A szegényt minden attyafiai * gyűlölik, még a kik baráti volnának is néki, távol vagynak ő tőle; ha sok beszéddel esedezik is, meg nem hallgatják!

8. A kinek szívében bölcseség vagyon, szereti az ő életét, és megőrizi az értelmet, hogy jól legyen dolga.

9. A hamisságoknak bizonysága * nem lészen büntetlen, és a hazugságoknak gondolója elvesz.

10. Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkondi * a Fejedelmeken.

11. Az embernek értelme hosszútürövé tészi őtet; és ékességére vagyon néki lehallgatni * a vétkeket.

12. Mint a gyermekded oroszlánnak ordítása, ollan a Királynak *  haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő # jóakaratja.

13. Keserűségének oka az ő attyának a bolond * fiú, és mint a csepegés, az asszonynak szüntelen zsémbelődése.

14. A ház és marha, atyától való jószág; az Úrtól * vagyon pedig az értelmes feleség.

15. A rest álmot * szerez, és az álnok lélek # megéhezik.

16. A ki megtartja a parancsolatot, megtartja * ő magát; a ki megútálja az ő útait, megbüntettetvén meghal

17. Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmesen ád a * szegénynek; és az ő jótéteményét megfizeti néki.

18. Sanyargasd meg * a te fijadat, míg reménység vagyon felőle. és az ő veszedelmére ne hajoljon a te elméd.

19. A ki a haragban felettébb kemény, kárt vall, ha elengeded is fiadnak vétkét egyszer: ismét azután megbüntessed.

20. Engedj a * tanácsnak, és vedd jó néven az oktatást: hogy bölcselkedhessél végezetre.

21. Sok gondolatok vagynak mindennek elméjében; de csak az Úrnak * tanácsa áll meg.

22. A mit leginkább kell emgóbernek kívánni, az * irgalmasság az; és jobb a szegény a hazug férjfiúnál.

23. Az Úrnak félelme életre viszen: és az ilyen megelégedvén * él az Isten ajándékával, gonosszal sem illetik.

24. Elrejti a rest az ő * kezét kebelébe, még a szájához sem viszi azt.

25. Ha a csúfolót megvered; * okosb bolond lészen; ha megdorgálod az eszest; megérti a tudományt.

26. Elpusztítja attyát marhájából, és elidegeníti annyát a megszégyenítő és gyalázattal illető * fiú.

27. Szünjél meg, szerelmes fiam, hallgatni az ollyan tanítást, melly téged arra viszen, hogy a bölcsességnek igéjétől elszakadj.

28.Az álnok bizonyság csúfolja az ítéletet; az istentelenek szájok elnyeli a hamisságot?

29. E féle csúfolóknak készittettek a büntetések, és a vereség a bolondoknak hátoknak.