20. RÉSZ.

A bor csúfolóvá tészen, és a részegítő ital háborgóvá, és valaki abban gyönyörködik, nem * lészen bölcs!

2. Mind a gyermekded oroszlánnak ordítása: ollyan a Királynak * rettenése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen.

3. Tisztességes embernek felhagyni a versengést: * valaki pedig bolond, magát belé elegyíti.

4. A ki a hideg miatt rest lévén nem szánt; koldul aratáskor, de semmit nem talál.

5. Mint a mély vizek, ollyan a férjfiúnak elméjében a * tanács: mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.

6. Az embereknek nagyobb része hirdeti kiki az ő jóvoltát, a ki pedig * mindenben igaz mondó volna, ki találhat ollyant?

7. Ha az igaz szüntelen ját az ő tökéletességében: boldogok * lésznek a fijai ő utánna!

8. Ha a Király sz ő ítélőszékiben ül, csak tekintetével is minden gonoszt * eltávoztat.

9. Ki mondhatná azt: Tiszta * az én szívem, tiszta vagyok az én bűnömtől!

10. A különböző * font és a különböző mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő.

11. Az ő cselekedetiből * esmértesse meg magát még a gyermek is, ha tiszták, és ha iagazak é az ő cselekedetei.

12. A halló * fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.

13. Ne szeressed az álmot, hogy ne légy szegény: nyisd fel a te szemeidet, és elégítsd meg magadat * kenyérrel.

14. Igen hitvány a marha, azt mondja a vevő: de mikor elmenénd vele, akkor dicsekedik.

15. Az arany és a kárbunkolosoknak sokasága drága: de felette igen drága eszköz az ékesszólásnak tudománya!

16. Vedd fel annak ruháját, ki kivűl valóért * kezes lett, és az idegenért vedd el zálogát.

17. Gyönyörűséges embernek először az álnokságnak kenyere: de * annakutánna bételik az ő szája követskékkel..

18. A gondolatok tanácskozással * erősek: és bölcs tanácsokkal indíts # hadat.

19. A ki megjelenti a titkot, a ki rágalmazó, és a ki az ő beszédivel elhitet: azzal ne barátkozzál. *

20. A ki az ő attyát vagy * annyát megátkozza, annak megoltatik szövétneke a setétségnek homályosságában.

21. A melly jószág először hirtelen gyüjtetik, * annak vége meg nem áldatik.

22. Ne mondjad: Bosszút állok * rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!

23. Utálatosok az Úrnál a különböző mértékek; * és az álnok fontok ne jó dolgok.

24. Az Úrtól vagynak az * embernek járásai; az ember pedig mit ért az ő útában?

25. Halálnak tőre embernek megenni az Istennek szenteltetett * részt, és azután fogadást tenni néki.

26. Megszaggatja a gonoszoknak társaságokat a bölcs, * Király, és fordít reájok kereket.

27. Az Úr előtt világos ez embernek lelke, ki megvizsgálja a szívnek * minden rejtekét.

28. A kegyelmesség és az * igazság megőrzik a Királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székit.

29. Az ifjaknak ékességekre vagyon az ő erejek; és a véneknek illendőségek az ő * megszülések.

30. A kékek * és sebek távoztatják el a gonoszt, és az embernek belső részeiben való # csapások.