SALOMON ÉNEKEK ÉNEKE.

1. RÉSZ.

Krisztus Jegyese kívánsága, állapotja, szépsége.

Énekek éneke, melly Salamontól szereztetett.

2. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival: mert a te szerelmeid * jobbak a bornál.

3. A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved elterjedett, mint a drága kenet; azért szeretnek téged a leányzók.

4. Vonj * engemet, és te utánnad futunk! Mikor béviszen engem a Király az ő ágyasházába; örvendezünk # és vígadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmidet, mellyek jobbak a bornál: igazságot beszélnek, a kik téged szeretnek.

5. Fekete vagyok, de szép vagyok Jérusálem leányai: hasonlatos vagyok a sátorban lakozó Kédárénusokhoz, de a Salamon sátroában lakozókhoz is hasonlatos vagyok.

6. Ne nézzetek engem,hogy én feketeszinű vagyok, hogy a nap sütött engemet: hogy az én atyámnak fijai ellenem megharagudván, idegen szőlőknek őrizőjévé tettek engemet, hogy a magam szőlőjét nem őriztem.

7. Mond meg nékem , te, kit az én lelkem szeret, hol legelteted, és hol nyugotod a te juhaidat délben: mert miért vonnám fel sátoromat a te társaidnak juhaiknál?

8. Mivelhogy nem tudod, óh asszonyok között legszebb ! jöjj ki, ne kövesd annak a nyájnak nyomdokát, és örizzed a te kecskéidet a pásztoroknak sátoraik akörül.

9. A Faraó szekereiben való lovakhoz hasonlítlak tégedet én Mátkám.

10. Szépek a te orczáid, mintegy drágaköveknek rendivel, a te nayakad ékes aranyalánczokkal.

11. Aranyékességet csinálunk tenéked, ezüstből csinált gyöngyökkel.

12. Mikor a Király én mellettem ül, nárdusnak jóillatja származik ő tőle..

13. Ollyan az én Szerelmesem nékem mint egy kötés mirha, melly az én kebeleim között hál.

14. Mint az Engedi szőlőiben a cziprus, ollyan nékem az én szerelmesem!

15.Ímé szép vagy én Mátkám, ímé szép vagy, a te szemeid ollyanok mint a galamboknak * szemeik.

16. Ímé te is szép vagy én Szerelmesem, és gyönyörűséges vagy és a mi nyoszolyánk zöldellő.

17. A mi házainknak gerendási czédrusfákból valók, és a mi mulatóhelyeink cziprusokból.