4. RÉSZ.

A Mennyasszonynak jóságos cselekedete: a Vőlegénynek hozzá való szerelme: a Mennyasszonynak kérése.

Ímé szép vagy én Mátkám, ímé szép vagy, a te szemeid * ollyanok mint a galambok szemei a te hajadon kivül: a te # hajad hasonlatos a kecskéknek nyájához, mellyek a Gileád hegyéről lenyírik a füvet.

2. A te fogaid hasonlatosak a szépen megnyiretett juhoknak seregéhez, mellyek a feredőből feljönnek, mellyek mindkettősőket ellenek, és nincsenek azok között meddő.

3.Mint a vers czérna a te ajakid ollyanok, és a te beszéded ékes: mint a pomagránátnak darabja, ollyan a te két vakszemed a te hajadnak fonatékja között.

4. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, melly építtetett fegyveres háznak, mellyben ezer paizsok fügesztettek fel, mind az erős vitézeknek paizsai.

5. A te két * emlőd hasonló a vadkecskének kettős fijához, mellyek a liliomok között legelnek.

6. Míg eljő * ama nap, és elmulnak az árnyékok, elmegyek a mirhának hegyére, és tömjénnek halmára.

7. Mindenestől szép vagy én Mátkám, és semmi * szeplő nincsen te benned!

8. Én velem a Libánusról óh én Jegyesem, és velem a Libánusról eljöjj, nézz az Amanának hegyéről, a * Sénirnek és Hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjokból, a párduczoknak hegyéről.

9. Megsebesítetted az én szívemet én Hugom, én Jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánczczal!

10. Melly igen szépek a te szerelmeid én Hugom, én Jegyesem; melly igen jók a te szerelmeid! jobbak * a bornál, és a te keneteidnek illatja, drágább minden fűszerszámoknál!

11. Színméz csepeg a te ajakidról, óh én Jegyesem, méz és téj vagyon a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illajta, mint a Libánusnak illatja.

12. Ollyan vagy mint a bérekesztett kert, én Hugom, én Jegyesem! mint a béfoglaltatott forrás, és pecsételtetett kútfő!

13. A te csemetéid pomagránátnak, ugymint almás kertnek csemetéi, édes gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdusokkal egybe.

14. Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle temjéntermő fákkal, mirha és * áloes, minden drága fűszerszámokkal.

15. Óh kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, mellyek folynak a Libánusról;

16. Serkenj fel északi szél, és jöjj el déliszél, fújj az én kertemre, hogy folyjanak annak drága illatú szerszámai, jöjjön el az én Szerelmesem, az ő kertébe, és egye annak gyönyörűséges gyümölcsét..