6. RÉSZ.

A Mennyasszony szépsége: örvendetes ígéret a menyegzőről.

Szép vagy én Mátkám, mint Tirsa városa, ékes vagy, mint * Jérusálem, rettenetes, mint a zászlós tábor.

2. Nézz én reám a te szemeiddel ellenembe, hogy azok engemet megvidámítsanak.A te hajad * ollyan, mint a kecskék seregének gyapja, mellyek Gileádról lenyírik a füvet.

3. A te fogaid hasonlatosok a juhok nyájához, mellyek feljőnek a vízből, mellyek mindkettősöket ellenek, és meddő azok között nincsen.

4. Mint a pomagránát darabja a te két vakszemed, a te béfont hajaid között.

5. Ha hatvan Királynéasszony volna is, és nyolczvan ágyas és számtalan leányzók:

6. Az én egyetlenegy Galambomat, az én Tökéletesemet, ki az ő annyának egyetlenegye, az ő annyának szerelmese, mihelyt a leányok meglátják, boldognak mondják őtet a Királynéasszonyok és az ágyasok és dícsérik őtet, mondván:

7. Kicsoda amaz, a ki úgy láttatik mintegy hajnal, szép mint a hold, tiszta mint a nap, rettenetes mint a zászlós tábor?

8. A megtisztíttatott kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek szép zöldségét látnám; hogy megnézném ha virágoznék a szőlő, és a pomagránátfák kifakadtak?

9. Nem néztem vala még mind azokat meg, az én elmém ültete engemet az én engedelmes népemnek szekerébe.

10. Térj meg, térj meg, óh Sulamitból való! térj meg, térj meg, hogy nézzünk tégedet! Mit néztek a Sulamitban? mint egy tábori seregnek rendit!