4. RÉSZ.

Krisztus jótéteményei.

Akkor az Úrnak * csemetéje dicsőséges és tisztességes lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és ékes az Izráel maradékának.

2. Mert a ki Sionban meghagyatik, és Jérusálemben megmarad, * Szentnek mondatik, minden valaki Jérusálemben az élők közé beiratott.

3. Mikor az Úr elmosándja a Sion leányinak * undokságokat, és a Jérusálem vérét kimosándja  ő belőlök, az ítéletnek # és megemésztésnek lelke által.

4. És teremt az Úr a Sion hegyének minden hajlékán, azaz, az ő Gyülekezetein nappal felhőt * és ködöt, és lángozó tűznek fényességét éjsazak; mert a Gyülekezetnek teljes dicsőségén lészen az Úrnak oltalma.

5. Mely oltalomnak hajléka, árnyék lészen nappal a hévség ellen, és oltalom, a hová magát ember elrejtse a veszély ellen és az eső ellen.