12. RÉSZ.

Öröm a Krisztus országában.

Annakokáért azt mondod az időben: Hálákat adok néked óh Uram; mert jóllehet megharagudtál * volt én reám, de elfordult a te haragod, és megvígasztaltál engemet.

2. Ímé az erős Isten én szabadítóm, bízom és nem félek; mert nékem * erősségem, és nékem az Úr Isten dicsőségem, ki nékem szabadítóm volt.

3. És merítetek vizeket nagy örömmel a szabadítónak kútfejéből.

4. És azt mondjátok akkor: Adjatok hálát * az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedetit, mondjátok: hogy nagy az ő neve!

5. Mondjatok éneket az Úrnak; mert nagy dolgokat cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek.

6. Emeld fel szódat, és énekelj Sionnak lakosa; mert nagy * te közötted az Izráel szent Istene!