55. RÉSZ.

Intés a hitre. Idvességnek ígéretei.

Mindnyájan kik szojúhoztok, jöjjetek e vizekre, * ti is, kiknek nincsen pénzetek, jöjjetek el, vegyetek, és egyetek: jöjjetek el, vegyetek minden pénz nélkül, és minden jutalom nélkül, bort és tejet.

2. Mért költötök pénzt a haszontalan eledelre, és fáradtok azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok engem valóban, hogy jót ehessetek, és gyönyörködtesse a ti lelketek magát e kövérséggel.

3. Hajtsátok le a ti fületeket, és jöjjetek én hozzám, hallgassatok engem, hogy éljen a ti lelketek és szerzek ti veletek örökkévaló szövetséget, a Dávidnak * ígért állandó irgalmasságimat.

4. Ímé a nemzetségeknek bizonyságúl adtam őtet, vezérűl és tanítómesterűl a nemzetségeknek.

5. Ímé a melly nép nem esmérsz vala, azt hívod: és a melly nép téged nem esmért, te hozzád siet, a te Uradért Istenedért, és az Izráelnek Szentéért, ki téged megdicsőít!

6. Keressétek az Urat, míg * megtaláltathatik, hívjátok őtet segítségűl, míg közel vagyon.

7. Hagyja el a gonosz ember az ő útát, és az álnok férjfiú az ő gondolatit, és térjen az Úrhoz, és könyörül * rajta, és a mi Istenünkhöz: mert hajlandó a megbocsátásra:

8. Mert nem ollyanok az én gondolatim, mint a ti gondolatitok, sem az én útaim, mint a ti útaitok, azt mondja az Úr!

9. Mert melly igen távol az ég a földtől: olly igen távol vagynak az én útaim a ti útaitoktól, és az én gondolatim a ti gondolatitoktól.

10. Bizonyára, miképen leszáll az eső és hó az égből, és oda vissaz nem tér, hanem megrészegíti * a földet, és azt míveli, hogy a föld teremjen és gyümölcsözzön, és a magvetőnek magot adjon, és kenyeret az éhezőnek:

11. Úgy lészen az én beszédem, melly az én számból kimegyen, nem tér én hozzám üresen, hanem megcselekszi amit akarok, és szerencsés lészen azoknál a kikhez küldöttem azt;

12. Mert örömmel jöttök ki, és békességgel vezéreltettek, a hegyek és halmok dícséretet * énekelnek ti előttetek és a mezőnek minden fái kézzel tapsolnak.

13. A kis vesszőszál helyébe nevekedik jegenyefa, a bogácskóró helyébe nevekedik mirtus és lészen az Úrnak nevére örökkévaló jegyül, melly el nem töröltetik.