62. RÉSZ.

Új Testamentomi Gyülekezet állapotja.

A Sion kedvéért nem hallgatok, és a Jérusálem kedvéért nem nyugszom, mígnem eljő az ő igazsága mint a fényesség, és az ő szabadulása mint a lámpás tündöklik!

2. És meglátják a Pogányok a te igazságodat és minden Királyok a te dicsőségedet, és új nevet adnak néked, mellyet az Úr szája nevez.

3. És lészesz dicsőségnek koronája az Úrnak kezében, és mint királyi korona a te Istenednek kezében.

4. Nem neveztetel többé * Elhagyatottnak, és a te földed nem neveztetik többé Pusztának; hanem neveztetel te illyen módon: Én gyönyörűségem! és a te földed Férjnek adatottnak: mert az Úr gyönyörködni fog benned, és a te földed Férjnek adatottnak: mert az Úr gyönyörködni fog benned, és a te földed Férjnek adatik.

5. Mert miképen feleségűl veszi magának az ifju a leányt; azonképen úgymint feleségűl vesznek téged a te fijaid, és mint a mennyasszonynak örül a vőlegény: azonképen örül néked a te Istened;

6. A te kőfalaidra, óh Jérusálem, őrizőket állatok, kik éjjel és nappal szüntelen ne hallgassanak; ti kik az Úrról megemlékeztek, ne hallgassatok.

7. És addig meg ne szünjetek tőle, mígnem megújítja és mígnem Jérusálemet dícséretessé tészi e földön.

8. Megesküdt az Úr az ő jobbkezére, és az ő erősségének karjára; Nem adom többé a te gabonádat eleségűl a te ellenségidnek, és az idegenek nem isszák a te borodat, mellyért munkálkódtál;

9. Hanem a kik bétakarják azt, azok eszik azt meg és dícsérik az Urat; és a kik bétakarják a bort, azok isszák azt meg az én szentségemnek pitvariban.

10. Menjetek által, menjtek által a kapuban, csináljatok * útat a népnek, töltsétek meg, töltsétek meg az útat, hányjátok ki a köveket, emeljetek zászlót a népekhez.

11. Ímé az Úr hirdeti mind a földnek határáig, mondjátok meg a * Sion leányának; Ímé eljőtt a te Szabadítód, ímé az ő jutalma ő vele # vagyon, és az ő cselekedete ő előtte!

12. És nevezik őket szent * népnek, az Úrtól megváltattaknak: te pedig neveztettel: Megkerestetett városnak, nem alhagyatottnak.